Home 교육과정 애니 & 이펙트

게임 애니메이터는
게임속의 캐릭터들이 살아움직이는 모든 동작들을 만드는 매력적인 직업입니다.

 

  애니 A반 : 월, 수 ,금 / (수시모집중)

 

 애니 B반 : 월,수      / (수시모집중) 

 

 

[국가기간전략산업과정]

 2022년 일정은

 방문상담으로 운영되므로 02)585-5226 문의바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
 
 
 
  • ȳ
  • оȳ
  • øŧ
  • ¶ι
  • ãƿô±